Home > Drie ZonMw subsidies voor MGZ : door Jasper Been, Inge de Kok en Esther Toes-Zoutendijk
News
News item | 19 July 2022

Drie ZonMw subsidies voor MGZ : door Jasper Been, Inge de Kok en Esther Toes-Zoutendijk

Onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg hebben drie ZonMw subsidies in de wacht gesleept. In totaal hebben de onderzoekers bijna 800.000 euro ontvangen voor onderzoek naar vroeggeboorten, voor het opsporen van depressies en voor begrip voor kankerscreening. Jasper Been, Inge de Kok en Esther Toes-Zoutendijk lichten kort toe wat hun plannen zijn.

Een bedrag van € 398.998,55 euro is bestemd voor het onderzoek: Mobile-Based Screening For Major Depressive Disorder Among Adults From an Ethnically and Socio-Economically Diverse Population. Met een app op mobiele telefoons willen projectleider Inge de Kok en haar collega’s depressiesymptomen in een vroeg stadium opsporen bij bewoners in Rotterdam-Zuid.

Inge Driesprong-de Kok

De Kok licht toe: ‘In dit deel van Rotterdam wonen relatief veel mensen die kampen met zware depressies. Door hen eerder te bereiken en naar de huisarts te verwijzen, hopen we hen in een vroeger stadium de juiste behandeling te kunnen geven. We verwachten dat we hen daardoor opnames, terugval en uiteindelijk zware depressies besparen. De grootste uitdaging wordt om bewoners met uiteenlopende achtergronden te bereiken en hen gebruik te laten maken van de app. Dat willen we doen via buurthuizen, moskeeën en lokale sleutelfiguren.’

 

 

Gouden randje

Een subsidie van € 200.000,- gaat naar het PREPARE-consortium, dat staat voor: PREgnancy outcomes during a PAndemic Response. Het onderzoek kreeg de titel mee: Een pandemie met een gouden randje?
Neonatoloog-epidemioloog Jasper Been brengt de zwangerschapsuitkomsten tijdens de pandemie verder in kaart, samen met vele andere onderzoekers. ‘We zagen tijdens het begin van de coronapandemie veel minder vroeggeboorten, dat is goed nieuws. Maar we weten niet waar dit precies aan lag en of dit geldt voor alle bevolkingsgroepen in Nederland. Daarom wil ik naar verschillen in de populatie kijken.’

Jasper Been

Been ziet zichzelf als detective en wil antwoorden vinden op prangende vragen om toekomstige vroeggeboorten uiteindelijk zoveel mogelijk te voorkomen. Hij somt ze op: ‘Hadden zwangeren meer of juist minder stress tijdens de lockdown? De luchtkwaliteit was tijdelijk beter. Had dat een positief effect op de cijfers? Zwangeren waren misschien terughoudend om naar de dokter te gaan en zijn vaker thuis bevallen. Of zijn er misschien meer baby’s doodgeboren? Dan is dát belangrijk om te weten’, besluit hij.

 

Transgenders

Een subsidie van € 196.678,40 is voor het INCLUSIVE-onderzoek, dat staat voor: INCreasing Understanding of cancer Screening In transgender and non-binary people and Various healthcare professionals. In dit onderzoek willen projectleider Esther Toes-Zoutendijk en haar collega’s kennis, ervaringen, voorkeuren en belemmeringen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek borst- en baarmoederhalskanker van zowel trans- als niet-binaire personen in kaart brengen.

Esther Toes-Zoutendijk

Toes-Zoutendijk: ‘Transgender en non-binaire personen kiezen er geregeld voor om niet deel te nemen aan bevolkingsonderzoek op borst- en baarmoederhalskanker. Denk aan transmannen die vanwege officiële geslachtsverandering niet meer worden uitgenodigd, maar ook transgender en non-binaire personen die wel worden uitgenodigd maar belemmeringen ervaren om deel te nemen aan vrouwelijke bevolkingsonderzoeken.’

 

‘Ons onderzoek zal inzicht geven in de belemmeringen waarmee zij worden geconfronteerd bij deelname aan het bevolkingsonderzoek. Ook willen we inzicht krijgen in de huidige kennis en ervaringen van zorgverleners die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek, zoals de huisarts of laborante. Waar nodig willen we hun kennis en vaardigheden uitbreiden.’

Back to news overview