Home > Marcel Slockers promoveert op zorg voor dak- en thuislozen
News
News item | 19 November 2021

Marcel Slockers promoveert op zorg voor dak- en thuislozen

De Rotterdamse straatdokter Marcel Slockers verdedigde dinsdag succesvol zijn proefschrift Sterfte, Ziekte en Toegang tot Zorg bij Dak- en Thuislozen. ‘De toegang tot zorg voor dak- en thuislozen moet op veel punten beter’, vat Marcel Slockers samen. ‘Er is een speciale regeling voor onverzekerdenzorg, maar de meeste van zorgmedewerkers kent deze regeling niet. Hierdoor worden dak- en thuislozen vaak onterecht weggestuurd bij SEH’s. Om de implementatieproblemen te verhelpen, kan het stroomschema uit mijn proefschrift van pas komen.’

Meer dan één op de vier dak- en thuislozen sterven een onnatuurlijke dood. Bij de helft komt dit door moord of zelfmoord. Uit de analyse van Marcel Slockers blijkt dat dit drastisch kan worden teruggebracht. Het Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang van de gemeente Rotterdam bood daklozen op grote schaal inkomen, huisvesting en zorg. Dit halveerde het aantal moorden en zelfmoorden. ‘Deze cijfers laten zien waarom het voorkomen en verhelpen van dakloosheid brede aandacht verdient’, concludeerde de straatdokter tijdens zijn promotie.

De kersverse doctor ontving veel complimenten vanuit de promotiecommissie voor zijn maatschappelijke betrokkenheid en activistische onderzoek. Zijn laatste stelling tijdens de ceremonie was dan ook: ‘Het schrijven van een proefschrift en het publiceren van artikelen helpt tegen innerlijke onrust.’ Inmiddels is de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg bezig met een vervolgonderzoek. Marcel Slockers blijft hierbij betrokken.

Back to news overview