Home > Nieuwe cijfers over leprabestrijding ‘Realistische inschatting van omvang lepraprobleem’
News
News item | 02 March 2021

Nieuwe cijfers over leprabestrijding ‘Realistische inschatting van omvang lepraprobleem’

Het aantal nieuwe lepragevallen kan wereldwijd omlaag met 90 procent. Daarvoor moeten in 22 jaar ruim 40 miljoen mensen preventief behandeld worden. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoekers van de Leprastichting en het Erasmus MC.

De getallen zijn afkomstig uit een wiskundig model dat de verspreiding van lepra in een bevolking en de effecten van behandeling nabootst. De wetenschappers maakten de berekeningen voor de 110 landen waarin lepra voorkomt en publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Neglected Tropical Diseases.

Daling naar 20.000
Het model laat zien dat iets meer dan 40 miljoen mensen preventief behandeld moeten worden om het aantal nieuwe gevallen van lepra binnen 22 jaar wereldwijd met 90 procent te verminderen. In absolute aantallen betekent dat een daling van 200.000 nieuwe jaarlijkse lepragevallen nu, naar 20.000 nieuwe gevallen over 22 jaar.

Voor de meeste van de 110 landen waarin lepra voorkomt, voorspellen de onderzoekers dat in 5 jaar het aantal nieuwe gevallen gehalveerd kan worden als ongeveer 21 miljoen mensen preventief worden behandeld.

Realistisch inschatting
De studie geeft volgens de wetenschappers een realistische inschatting van de omvang van het wereldwijde lepraprobleem. ‘Het model kwantificeert het daadwerkelijke aantal personen dat preventief behandeld moet worden en de inspanning die daarmee gepaard gaat. De schatting is gebaseerd op de beste wetenschappelijke methodologie die we momenteel hebben. De getallen moeten niet worden geïnterpreteerd als een nauwkeurige berekening, maar als een ordegrootte waaraan beleidsmakers op het gebied van leprabestrijding moeten denken’, legt hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid Jan Hendrik Richardus uit.

Back to news overview