Home > Prestigieus fellowship voor wiskundig modelleur Luc Coffeng
News
News item | 05 February 2021

Prestigieus fellowship voor wiskundig modelleur Luc Coffeng

Epidemioloog en wiskundig modelleur Luc Coffeng heeft een prestigieus fellowship toegekend gekregen van het Netherlands Institute for Advanced Study.

Coffeng krijgt het Distinguished Lorentz Fellowship 2021/22 voor zijn onderzoek naar infectieziektebestrijding. Hij is gespecialiseerd in het modelleren van de verspreiding van infectieziekten, van wormen tot covid-19.

Gedrag integreren

Het fellowship geeft Coffeng de tijd en de middelen om een nieuw type model te ontwikkelen, waarin wiskundige modellen en modellen voor menselijk gedrag zijn samengevoegd. ‘Ik kijk hier ontzettend naar uit. Het is heel uitdagend om menselijk gedrag te integreren in epidemiologische modellen. Ik ben heel dankbaar dat ik nu de kans krijg om hierover nauw samen te werken met experts uit de sociale en natuurwetenschappen.’

Coronacrisis

De coronacrisis laat volgens Coffeng goed zien hoe belangrijk menselijk gedrag is bij de verspreiding van een infectieziekte. ‘Er is een constant en complex samenspel tussen hoe de ziekte zich verspreidt en hoe mensen hierop reageren. Als het lukt om de ziekte iets terug te dringen, neemt het ervaren risico op infectie af en gaan mensen meer risico nemen. Dit gedrag kan weer leiden tot een heropleving van het virus en een toename van gevoelsmatige risico om geïnfecteerd te raken.’

Distinguished Lorentz Fellowship

De Distinguished Lorentz Fellowship wordt jaarlijks toegekend aan een vooraanstaande wetenschapper die perspectieven uit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en technologische wetenschappen samenbrengt. Het is opgezet door het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Lorentz Center Leiden. De prijs bestaat uit een fellowship bij het NIAS, een internationale workshop bij het Lorentz Center en een persoonlijke prijs van € 10.000

Back to news overview