Home > Erasmus Trustfonds subsidie voor Famke Mölenberg
News
News item | 21 December 2020

Erasmus Trustfonds subsidie voor Famke Mölenberg

De stichting Erasmus Trustfonds heeft zes subsidies toegekend aan onderzoeksprojecten binnen het thema ‘Het sociaal-economisch effect van de Covid-19 pandemie’.

Maatregelen
Een van de onderzoekers die een subsidie in de wacht hebben gesleept, is Famke Mölenberg, verbonden aan het instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg. Ze krijgt voor haar studie 20.000 euro toegekend. Mölenberg gaat onderzoek doen naar de effecten van alle landelijke én regionale maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen om het aantal coronabesmettingen te reduceren.

Lessen
Ze bestudeert wat de consequenties van de maatregelen zijn geweest aan de hand van een literatuurstudie. Zo zoekt ze naar de lessen die beleidsmakers kunnen trekken uit de gekozen maatregelen, en onderzoekt daarnaast de impact op de diverse sociaal-economische groepen in Rotterdam.

Ongelijkheid
Het doel van dit onderzoek is om de maatregelen te identificeren die de ongelijkheid in de stad vergroten, en hoopt ze te kunnen bepalen wat de slimste strategie is om dit tegen te gaan. Dit om onbedoelde neveneffecten van de coronamaatregelen in een eventuele volgende lockdown tegen te gaan.

CEPHIR
Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen academische werkplaats CEPHIR, een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC, de gemeente Rotterdam en GGD’en uit de regio. Dit gebeurt in samenspraak met een multidisciplinair team van onderzoekers van de Erasmus Universiteit verbonden aan het Erasmus Initiatief ‘Smarter Choices for Better Health’.

Back to news overview