Home > Calendar > Werkplaatsenfestival ‘Kennis en Corona’
Calendar
22 Mar
Event
Date & Time Monday, March 22, 2021 14.00 – 17.00 To calendar

Werkplaatsenfestival ‘Kennis en Corona’

Een jaar geleden zijn we overvallen door het coronavirus, een pandemie die de wereld nog steeds op zijn kop zet. Niets was meer zoals het was en alles moest anders. De opgaven waren enorm en de kennislacune was groot en breed. In Rotterdam kon door de bestaande kennisinfrastructuur zeer snel gewerkt worden aan nieuwe kennis, kennis worden uitgewisseld én ingezet bij beleid.

In deze gezamenlijke bijeenkomst ‘Kennis en Corona’ maken we nu, na één jaar corona, de tussenbalans op. Wat weten we nu, wat weten we nog niet en waar moeten we in de toekomst aan werken?

Met een afwisselend programma van discussies en presentaties willen we met elkaar nadenken welke grote opgaven én kennisleemtes er zijn. En hoe de Rotterdamse kennisinfrastructuur daarbij kan helpen.

We voeren de discussie zowel plenair in Studio Kennis als in parallelsessie op thema’s als: Veerkracht, Gedrag, Economie, Jongeren, Kwetsbaarheid, Welbevinden en meer … .

Bent u beleidsmedewerker, directeur of onderzoeker – gaat handelen o.b.v. kennis u aan het hart – zet dan de datum in uw agenda en meldt u aan! 

Inschrijving is geopend, zie aanmeldlink.

Organisatie:
dr. ir. Beitske Boonstra, Kenniswerkplaats Leefbare wijken
dr. Mariëlle Beenackers, Academische werkplaats Cephir
Marjolein Kooistra, Academische Zaken EUR | ESSB (e-mail voor meer informatie)
drs. Marco Bik, Kenniscoördinator gemeente Rotterdam