Home > Calendar > PhD defence Rik Stoevelaar
Calendar
09 Feb
PhD defence
Date & Time Tuesday, February 9, 2021 13:00 Thesis title Self-Management and Advance Care Planning at the End of Life Special Note Queridozaal, Erasmus MC University Medical Center To calendar

PhD defence Rik Stoevelaar

In de laatste decennia is een verschuiving zichtbaar van gezondheidszorg gebaseerd op het biomedische model naar het biopsychosociale model, waarbij er meer nadruk wordt gelegd op de individuele keuze en autonomie van de patiënt en waarin gedeelde besluitvorming een belangrijke rol speelt. De patiënt heeft een grotere rol en verantwoordelijkheid, terwijl tegelijkertijd de gezondheidszorg versnippert en steeds meer gespecialiseerd en complex raakt. Het is niet bekend in hoeverre de patiënt deze actieve rol wil en kan vervullen, met name wanneer de ziekte in een gevorderd stadium is. Zelfmanagement krijgt steeds meer aandacht in onderzoek en de klinische praktijk, maar is nog weinig onderzocht bij patiënten met gevorderde ziekten. Daarnaast is advance care planning, het reflecteren op, communiceren van en rapporteren over wensen en voorkeuren voor toekomstige behandeling en zorg, nog weinig onderzocht bij patiënten met andere gevorderde ziekten dan kanker. Het doel van dit proefschrift was om inzicht te krijgen in zelfmanagement en ACP van patiënten met een gevorderde ziekte. Zelfmanagement werd onderzocht in een populatie van patiënten met gevorderde kanker en ACP werd onderzocht in een populatie van patiënten met een implanteerbare cardioverter defibrillator.