Home > Calendar > PhD Defence Carla Bastemeijer
Calendar
11 May
PhD defence
Date & Time Wednesday, May 11, 2022 10:30 Thesis title Patient Values, the Meaning for Healthcare Special Note Prof. Andries Queridozaal, Erasmus MC To calendar

PhD Defence Carla Bastemeijer

ls patiënt vind je het belangrijk dat zorgverleners jouw autonomie en uniekheid respecteren, dat je een echte professional als zorgverlener krijgt die bovendien naar je luistert en empathisch is. Een zorgverlener die jou empowert en met jou een partnership aangaat. Deze dimensies zijn onderzocht door Carla Bastemeijer in haar promotie onderzoek. Zij promoveert op woensdag 11 mei om 10.30 in het Erasmus MC en de verdediging is live. Haar proefschrift kan je hier vinden. Haar werk was onderdeel van het Erasmus MC Waardegedreven Zorg Programma en is gedeeltelijk ondersteund geweest door het Citrienfonds van de NFU.”